Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Oborová brána Mezinárodní vztahy (IReL)
O bráně

Brána IREL umožňuje vyhledávat ve fondech Knihovny Ústavu mezinárodní­ch vztahů a další­ch tematicky odpoví­dají­cí­ch kvalitní­ch zahraničních a českých informačních zdrojích.

 

Nápověda

Přístup: pro plné využití je třeba se v záložce Vyhledávač přihlásit (stejné přihlašovací údaje jako do katalogu ÚMV).

 

Přístup je možný až po obdržení čtenářského průkazu ÚMV, MUP (cca do měsíce od registrace).

 

Brána slouží pouze pro vyhledávání v informačních zdrojích, plné texty z databází jsou přístupné pouze z počítačů v budově ÚMV, MUP (resp. IP adresy ÚMV a MUP).  

 

Oborová brána Mezinárodní vztahy (IReL)

Oborová brána IReL zprostředkovává přístup k vybraným informačním zdrojům k tematice mezinárodních vztahů a souvisejících oborů.

Hledáte:

Knihu, studii, článek Databázi
 Časopis Výzkumný ústav

 

Brána IREL umožňuje vyhledávat ve fondech Knihovny Ústavu mezinárodní­ch vztahů a další­ch tematicky odpoví­dají­cí­ch kvalitní­ch zahraničních a českých informačních zdrojích
(plnotextových a bibliografických databází­ch, souborných katalozí­ch a katalozí­ch knihoven).

 

Portál obsahuje odkazy na: plné texty vybraných zahraničních časopisů; Euro-Tezaurus pří­stupný v 9 jazycí­ch; vybrané zahraniční výzkumné ústavy zabývají­cí­ se sledovanou tematikou; vybrané mezinárodní­ organizace; přehledy zdrojů např. "Média států světa"(tiskové agentury, média, televizní a rozhlasové společnosti států)

 

Knihovna ÚMV upozorňuje na aktuální knihy k tematice MIGRACE recenzované v časopisech Foreign Affairs a Journal of International Affairs: 

kniha Migration 1    kniha Migration 2    kniha Migration 3

Akce dokumentů