Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Publikace ÚMV
O bráně

Brána IREL umožňuje vyhledávat ve fondech Knihovny Ústavu mezinárodní­ch vztahů a další­ch tematicky odpoví­dají­cí­ch kvalitní­ch zahraničních a českých informačních zdrojích.

 

Nápověda

Přístup: pro plné využití je třeba se v záložce Vyhledávač přihlásit (stejné přihlašovací údaje jako do katalogu ÚMV).

 

Přístup je možný až po obdržení čtenářského průkazu ÚMV, MUP (cca do měsíce od registrace).

 

Brána slouží pouze pro vyhledávání v informačních zdrojích, plné texty z databází jsou přístupné pouze z počítačů v budově ÚMV, MUP (resp. IP adresy ÚMV a MUP).  

 

Publikace ÚMV

Plné texty knih z produkce ÚMV
50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů
Barma
Soubor Bosové, vojáci a zrnka rýže
publikace M. Nožiny vydaná mimo ÚMV
Cizí konzuláty v Čechách, na Moravě a v Bratislavě 1869-1918
Czech Foreign Policy in 2007–2009
Česká republika v mezinárodních organizacích
Česká zahraniční politika
Česká zahraniční politika v roce 2007
Ročenka o české zahraniční politice v roce 2007
Česká zahraniční politika v roce 2008
Ročenka o české zahraniční politice v roce 2008.
Česká zahraniční politika v roce 2009
Česká zahraniční politika v roce 2010
Česká zahraniční politika v roce 2011
Česká zahraniční politika v roce 2012
Česká zahraniční politika v roce 2013
Česká zahraniční politika v roce 2014
Česká zahraniční politika v roce 2015
Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu
Člověk, poznání a mezinárodní politika
Energetická politika v rozšírenej Európskej únii
EU, Germany, Central Europe and Russia
Germany's new role in the EU
publication issued outside the IIR
Hledání českých zájmů : mezinárodní bezpečnost
Hledání českých zájmů : obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj
Hledání českých zájmů : vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost
Challenging "Wiedergutmachung"
China's comeback in former Eastern Europe
Identities and solidarity in foreign policy
Irácké povstání v letech 2003-2009
Islám versus modernizace? : náboženství, sekularismus a rozvoj v Turecku
Jaderné odzbrojení
Jak dál v jaderném nešíření a odzbrojování
Jak předsedat Evropské unii?
Konflikt a obnova v Afghánistánu
Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře
Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost
Main Characteristic and Development Trends of Migration in the Arab World
Mimo Sever a Jih
Mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení
Modernisation Unchallenged
Můžeme, chceme, dokážeme?
Německo v čele Evropy?
Pasáson bandá phao : horská etnika a stát v Laosu
Tíha volby
USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury
Vzestup Indie a Číny
World Politics Scenarios 2012-2013
Mezinárodní vztahy
ročenka 1958 - 1965
Preprinty
preprint: předběžná verze článku určeného k publikování v recenzovaném časopise
Policy papers ÚMV
Discussion papers IIR
European Security Spotlights
International Law Reflections
Scénáře světové politiky

Akce dokumentů