Personal tools
You are here: Home / Publications of IIR
O bráně

Brána IREL umožňuje vyhledávat ve fondech Knihovny Ústavu mezinárodní­ch vztahů a další­ch tematicky odpoví­dají­cí­ch kvalitní­ch zahraničních a českých informačních zdrojích.

 

Nápověda

Přístup: pro plné využití je třeba se v záložce Vyhledávač přihlásit (stejné přihlašovací údaje jako do katalogu ÚMV).

 

Přístup je možný až po obdržení čtenářského průkazu ÚMV, MUP (cca do měsíce od registrace).

 

Brána slouží pouze pro vyhledávání v informačních zdrojích, plné texty z databází jsou přístupné pouze z počítačů v budově ÚMV, MUP (resp. IP adresy ÚMV a MUP).  

 

Publications of IIR

Full-text of books from production IIR.
50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů Czech books about czech research of international relations.
 
Barma Burma. In Czech.
 
File PDF document Bosové, vojáci a zrnka rýže publications issued outside the IIR
 
Česká republika v mezinárodních organizacích In Czech.
 
Česká zahraniční politika In Czech. Czech foreign policy: the political (non) interest and bureaucratic efficiency
 
Česká zahraniční politika v roce 2007 Czech foreign policy in 2007. Yearbook in Czech.
 
Česká zahraniční politika v roce 2008 Czech foreign policy in 2008. Yearbook in Czech.
 
Česká zahraniční politika v roce 2009 Czech foreign policy in 2009. Yearbook in Czech.
 
Česká zahraniční politika v roce 2010 Czech foreign policy in 2010. Yearbook in Czech.
 
Česká zahraniční politika v roce 2011 Czech foreign policy in 2011. Yearbook in Czech.
 
Česká zahraniční politika v roce 2012 Czech foreign policy in 2012. Yearbook in Czech.
 
Česká zahraniční politika v roce 2013 Czech foreign policy in 2013. Yearbook in Czech.
 
Česká zahraniční politika v roce 2014 Czech foreign policy in 2014. Yearbook in Czech.
 
Česká zahraniční politika v roce 2015 Czech foreign policy in 2015. Yearbook in Czech.
 
Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu Czech foreign policy in the mirror of social science research. In Czech.
 
Challenging "Wiedergutmachung"  
 
China's comeback in former Eastern Europe  
 
Cizí konzuláty v Čechách, na Moravě a v Bratislavě 1869-1918 Foreign consulates in Bohemia, Moravia and Bratislava 1869-1918. In Czech.
 
Člověk, poznání a mezinárodní politika Man, knowledge and international politics. In Czech.
 
Czech Foreign Policy in 2007–2009 in English
 
Energetická politika v rozšírenej Európskej únii Energy policy in the enlarged European Union. In Czech.
 
EU, Germany, Central Europe and Russia  
 
European Security Spotlights  
 
Germany's new role in the EU publikace vydaná mimo ÚMV
 
Hledání českých zájmů : mezinárodní bezpečnost Search Czech interests: international security. In Czech.
 
Hledání českých zájmů : obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj Search Czech interests: trade, human rights and international development. In Czech.
 
Hledání českých zájmů : vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost Search Czech interests: internal diversity
 
Identities and solidarity in foreign policy  
 
IIR Discussion papers  
 
International Law Reflections  
 
Irácké povstání v letech 2003-2009 The Iraqi insurgency in 2003-2009. In Czech
 
Islám versus modernizace? : náboženství, sekularismus a rozvoj v Turecku Islam versus modernization? Religion, secularism and development in Turkey. In Czech.
 
Jaderné odzbrojení In Czech. Nuclear disarmament: Utopia or expression of political realism?
 
Jak dál v jaderném nešíření a odzbrojování How to proceed in the nuclear non-proliferation and disarmament. In Czech.
 
Jak předsedat Evropské unii? How chair of the European Union? In Czech.
 
Konflikt a obnova v Afghánistánu Conflict and reconstruction in Afghanistan. In Czech
 
Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře Criminal networks in the Vietnamese diaspora. In Czech.
 
Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost Cultural diplomacy: the French experience. In Czech.
 
Main Characteristic and Development Trends of Migration in the Arab World  
 
Mimo Sever a Jih In Czech.
 
Mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení Peaceful use of nuclear energy, nuclear non-proliferation and nuclear disarmament. In Czech.
 
Modernisation Unchallenged  
 
Můžeme, chceme, dokážeme? In Czech.
 
Německo v čele Evropy? in Czech
 
Pasáson bandá phao : horská etnika a stát v Laosu Pasáson bandá phao : mountain ethnicity and state in Laos. In Czech.
 
Policy papers of IIR  
 
Preprints preprint: draft of a scientific paper that has not yet been published in a peer-reviewed scientific journal
 
Tíha volby The burden of choice: Czech foreign policy between principles and interests. In Czech.
 
USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury USA and the Russian Federation - a comparison from the perspective of security and strategic culture. In Czech
 
Vzestup Indie a Číny The rise of India and China. In Czech.
 
World Politics Scenarios  
 
World Politics Scenarios 2012-2013  
 
Yearbook International Relations In Czech. 1958 - 1965
 

Document Actions