Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / International Relations Electronic Library (IReL)
O bráně

Brána IREL umožňuje vyhledávat ve fondech Knihovny Ústavu mezinárodní­ch vztahů a další­ch tematicky odpoví­dají­cí­ch kvalitní­ch zahraničních a českých informačních zdrojích.

 

Nápověda

Přístup: pro plné využití je třeba se v záložce Vyhledávač přihlásit (stejné přihlašovací údaje jako do katalogu ÚMV).

 

Přístup je možný až po obdržení čtenářského průkazu ÚMV, MUP (cca do měsíce od registrace).

 

Brána slouží pouze pro vyhledávání v informačních zdrojích, plné texty z databází jsou přístupné pouze z počítačů v budově ÚMV, MUP (resp. IP adresy ÚMV a MUP).  

 

International Relations Electronic Library (IReL)

IREL Subject Gateway provides access to information and resources on the subject of international relations and related fields.

Looking for:

Books, studies, article  Database
 Journal Research institute

 

IREL gateway makes it possible to search in the funds of the Library of Institute of International Relations and in other quality topic-related foreign and Czech information resources (full-text and bibliographical databases, union catalogs and catalogs of libraries).

Within the UIG IREL there have hitherto been set the links to full texts of selected foreign magazines, the link to Euro-Thesaurus available in nine languages (English, German, Spanish, Russian, Italian, Polish, Czech and Croatian) through the IREON gateway (International Relations and Area Studies Gateway/Fachinformationverbund Internationale Beziehungen und Länderkunde), the links to selected foreign research institutions, concerned with the studied topics, and the links to selected international organizations. Further there can be found the elaborated lists of resources, e.g. Media of the Countries of the World, where each alphabetically ordered country is provided with the information of its press agencies, media, television and radio broadcasting companies etc.

 

Help

Access: to take full advantage should be in the "Search" sign (the same Logins as the catalog IIR).

Access is possible only after receiving a library card IIR (about one month after registration).

Gateway is used only for searching in information sources, full texts from databases are accessible only from computers in the building IIR.

 

Library IIR highlights the current books on the theme MIGRATION reviewed in journals Foreign Affairs and Journal of International Affairs:

                   kniha Migration 1    kniha Migration 2    kniha Migration 3

 

Akce dokumentů