Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Časopisy
O bráně

Brána IREL umožňuje vyhledávat ve fondech Knihovny Ústavu mezinárodní­ch vztahů a další­ch tematicky odpoví­dají­cí­ch kvalitní­ch zahraničních a českých informačních zdrojích.

 

Nápověda

Přístup: pro plné využití je třeba se v záložce Vyhledávač přihlásit (stejné přihlašovací údaje jako do katalogu ÚMV).

 

Přístup je možný až po obdržení čtenářského průkazu ÚMV, MUP (cca do měsíce od registrace).

 

Brána slouží pouze pro vyhledávání v informačních zdrojích, plné texty z databází jsou přístupné pouze z počítačů v budově ÚMV, MUP (resp. IP adresy ÚMV a MUP).  

 

Časopisy

Window Seznam e-časopisů
Soubor Internetové adresy periodik odebíraných knihovnou ÚMV
Soubor Seznam časopisů k tématice mezinárodních vztahů a politologie
doplněno impakt faktory za roky 2010 až 2015 z databáze Web of Science
Časopisy ÚMV
Adelphi papers
1997 -
Africa Research Bulletin
Economic, Financial and Technical Series: 2006-2008
Africa Research Bulletin
Political, Social and Cultural Series: 2006-2008
Bulletin „Zahraniční politika ČR“
Bulletin „Zahraniční politika ČR“ je periodikum vydávané MZV ČR čtvrtletně v elektronické formě a to ve dvou tematických řadách – „Data“ a „Dokumenty“. Obě řady se vnitřně člení do těchto oddílů: I. Prezident republiky, II. Parlament ČR, III. Vláda ČR, IV. MZV ČR, V. Čeští zástupci v evropských institucích, VI. České zahraniční aktivity na jiných úrovních.
Contemporary Security Policy
2005-2008
European Journal of International Relations
1999 -
European political science
2001 -
European Security
2005-2007, 2009-2011
Foreign Policy Analysis
2006-2008
China Quarterly
2001 - 2012
International Political Sociology
2006-2008
International Security
1996 -
International Studies Perspectives
2006-2008
International Studies Quarterly
2006-2008
International Studies Review
2006-2008
Journal of Common Market Studies
1997 - 2016
Journal of Contemporary History
2000
Journal of Contemporary China
2015
Journal of Development Studies
2005
Journal of European Public Policy
1997 - 2016
Journal of Peace Research
2000-2002
Mediterranean Politics
2005-2011
Middle East Policy
2006-2008
Military Balance
1997 -
Millennium
2012 -
Review of International Studies
1987 -
Security Dialogue
2006-2008
Security Studies
2007-2008
Strategic Comments
1997 -
Strategic Survey
1997 -
Studies in Conflict & Terrorism
2008-2011
Survival
1997 -
Terrorism and Political Violence
2008-2011

Akce dokumentů